Administració

administracio
administracio
administracio

L’Administració del col·legi està a la vostra disposició per solucionar qualsevol tema administratiu dels alumnes del centre.
Aquí trobareu a la vostra disposició al Joaquím Buñol per informar-vos i ajudar-vos en tot el que calgui.

Horaris

De Dilluns a Divendres : matí de 9h a 12h
Dilluns i Divendres : tarda de 16:00h a 17:00h

E-Mail

Contacteu amb nosaltres via email: secretaria1@tremp.colegiosclaretianas.org