Projecte Pallars lector

pallars lector
pallars lector
pallars lector

Neix de la inquietud del professorat i del centre de  recursos de cercar eines i mecanismes educatius que ens  permetin instaurar en l’alumnat uns hàbits de lectura sòlids  per trobar-hi en aquesta ,no només el plaer de passar una bona estona, sinó també la possibilitat d’accedir a la informació per transformar-la en coneixement.
Està comprovat que generalment l’alumnat que té un bon hàbit lector té més possibilitats de sortir-se’n acadèmicament.
Aquesta inquietud ens porta a unir forces: CRP i centres del Pallars per tal de treballar plegats , compartint experiències i llibres per tal de millorar l’hàbit lector des de l’escola i des de casa.

Objectius:

Els objectius són dos:
1- Fomentar la competència lingüística i el gust per la lectura
2- Fer la lectura sostenible.

LA PROPOSTA PREVEU:

A) Compartir maletes de lectura entre l’alumnat dels centres:

Nou maletes amb lectures obligatòries i voluntàries:
Adreçades a 3è i 5è de primària i 1r. d’ESO (3 maletes per cada nivell)
Contingut:
– 30 llibres de lectures obligatòries i 30 llibres de lectures voluntàries
– Guies de lectura i documents pel seguiment del préstec
Itinerància: Segons calendari prefixat
Catorze maletes, Lectura en família:
Adreçada a Educació Infantil i Cicle Inicial (7 maletes per cada cicle)
Una maleta per cada centre participant en el projecte
• Una maleta de lectures voluntàries pel cicle formatiu de grau mitjà CAI i APSD

B) Altres actuacions

Alumnat:
• L’escriptor convidat, xerrada- col•loqui amb l’alumnat dels respectius centres.
Obres de teatre en català (pendent de concretar)
• Tallers a centres relacionats amb alguna lectura obligatòria per part dels servei de català dels dos Pallars.
• Tallers a la biblioteca relacionats amb alguna lectura obligatòria (pendent concretar)
• Sessions a la Biblioteca sobre la motivació de la lectura en família adreçades a les AMPA. (pendent de concretar)
• Exposicions a la Biblioteca sobre temes de lectura
Professorat i AMPA:
• Conferència adreçada professorat i AMPA sobre estratègies de motivació per la lectura.
Professorat:
• Seminari La lectura, eina de construcció de coneixement (intercanvi d’experiències, presentació de cursos i coordinació del projecte PallarsLector).

QUÈ FEM AL NOSTRE COL·LEGI?
Al col·legi estem totalment immersos en el projecte i anem   participant en totes les activitats programades.
De les més representatives en fem seguiment al bloc i mitjançant  articles i fotos.
Així si us poseu a l’apartat d’articles del Pallars Lector hi trobareu la  informació pertinent a aquestes activitats.