Projecte d’interioritat

A través de l’educació en la interioritat volem ajudar a fer créixer els nostres alumnes de manera integral. Aquest projecte desenvolupa totes les vessants de la persona començant per la dimensió corporal, la mental, l’emocional i acabant en la dimensió espiritual.

Així doncs, a través de diverses dinàmiques i activitats al llarg de tot el curs, oferirem les eines necessàries als nenes i nens de totes les edats per convertir-se en adults plens i profunds.

Per fer-ho, utilitzarem diverses tècniques: la relaxació, la dansa, l’expressió corporal, la visualització, les imatges…

És un projecte de caràcter tranversal i al que dedicarem estones concretes durant tot el llarg del curs adaptant-ho al nivell dels diferents cursos que tenim a la nostra escola.

Duent a terme aquest projecte també ajudarem a contrarestar la immediatesa i la superficialitat de la que estem envoltats en la nostra societat i no només farem èmfasi en allò que fem i allò que ens passa, sinó en com fem el que fem.

En la mateixa línia també ajudarà als nostres alumnes a ser més reflexius i a desenvolupar altres capacitats necessàries per a millorar el rendiment acadèmic com la concentració, l’atenció i la observació.