Plurilingüisme

Què és el plurilingüisme?
És la capacitat per comunicar-se en diverses llengües de manera que interactuïn i serveixin de vehicle per a l’adquisició de coneixement.

Per què?
Els canvis que Europa ha experimentat durant les últimes dècades, eliminant barreres, han afavorit la relació i l’augment de lliure circulació entre els ciutadans de la Unió Europea. Avui dia els idiomes són un instrument de comunicació i unió entre les diverses cultures. Per això, per integrar-se amb èxit en el panorama europeu i internacional, és necessari entendre’s en la llengua internacional (anglès) i/o en altres llengües a més de la pròpia. Per aquest motiu la Congregació de les Missioneres Claretianes adopta el compromís de garantir que el seu alumnat es defensi amb fluïdesa en una o dues llengües estrangeres.

A qui va dirigit?
El plurilingüisme va dirigit, fonamentalment, a l’alumnat. No obstant això, crear un clima plurilingüe on la comunitat educativa pugui comunicar-se en diverses llengües involucra no solament al professorat sinó a tots els agents implicats en el procés educatiu. Des d’aquesta perspectiva, el professorat és el gran agent motor però també les famílies són part important en el seu impuls, afavorint la seva promoció i encoratjant als seus fills l’aprenentatge de les llengües.

Com?
Prenent com a referència les orientacions del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, la metodologia d’aprenentatge de les llengües és activa i participativa. Per exemple, s’afavoreix la participació en programes d’intercanvi amb països de les diferents llengües de manera que la immersió cultural contribueixi a l’aprenentatge i coneixement de la llengua i cultura, es fomenta la presència d’auxiliars de conversa natius com una oportunitat de pràctica i gaudi de la llengua estrangera, i de la mateixa manera es possibilita la certificació oficial a través dels exàmens de Cambridge.