Circulars de centre 2021-2022

Circular activitats extraescolars

Circular complementàries Infantil i primària

Autorització d’ús d’imatges

Carta de compromís educatiu

 Informació Llar d’infants (catalá)

 Informació LLar d’infants (castellano)

 Informació EI (catalá)

Informació EI (castellano)

 Informació EP (catalá)

Informació EP (castellano)

 Informació ESO (catalá)

 Informació ESO (castellano)

Sol·licitud de serveis