Ideari

Ideari dels Centres de la Família Claretiana

– Del P. Claret:

“V., com a Superior, quan ho permetin les circumstàncies i V. ho consideri oportú, pot nomenar un o dos que tinguin bona lletra, etc. per tenir Escola de nens per fer el que practiquen els Germans de les Escoles Cristianes, com tants n’hi ha a França, Itàlia, etc., i que tant bé fan. Jo crec que en l’actualitat són els que més bé fan a l’Església i dels que més s’ha d’esperar // Aquesta missió especial Déu i la Sma. Verge la tenen reservada singularment a Espanya a la Congregació. No vull dir amb això que tots s’hagin d’ocupar d’aquestes Escoles; només vull dir que comencin pocs … ”
(Carta al P. Xifré, 16 juliol 1869, Epistolari Claretià II, pág. 1406)

– De Mª Antonia París:

” Els mestres procurin plantar i gravar en el cor dels seus alumnes un tendre i fi amor de Déu i del proïsme”
(nº17, cap3, tractat quart, Constituciones 1868)

– P. Pujol:

“L’assignatura principal de la vida és aprendre a estimar com cal”
P. Pujol, cmf – Fundador de las Missioneres de la Inst. Claretiana – (MIC)

Descarrega’t el nostre ideari

El nostre ideari neix amb la idea de concretar les bases de la missió apostòlica de les Congregacions de la Família Claretiana i els seus col·legis.