Biblioteca

A la biblioteca hi trobareu recursos per a l’aprenentatge de les diferents àrees curriculars i per a la cerca d’informació. Promou l’hàbit lector i fomenta activitats per tal que els alumnes esdevinguin autònoms, crítics i constructors de coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball amb diferents fonts d’informació.

Horari : Per motius de restriccions del PROCICAT el servei de bilioteca ha quedat restringit als alumnes d’ESO de transport de dilluns a divendres de 15:15 a 16:45 h.

Atenció personalitzada: (Aquesta activitat si que s’esta duent a terme durant aquest Curs escolar de manera individualitzada).

Préstec setmanal de llibres supervisat pel professorat. Assessorament en la cerca d’informació. Recomanació i ajuda en la tria de lectures. Reserva de llibres. Suport professorat. Consultes especialitzades. Preparació de material per a les aules a petició del professor. Mailing mensual de sumari de revistes i novetats bibliogràfiques. Promoció de la lectura. Motxilles viatgeres. Difusió de novetats. Trobada d’autors amb els alumnes.