Projecte educatiu de centre

MISSIÓ

Som una comunitat d’aprenentatge que intenta respondre a un món en canvi. Per això, fem, pensem i decidim junts. Utilitzem metodologies renovades i adaptades a la diversitat, cuidem cada persona i família, els acompanyem en els seus processos.

La nostra proposta educativa promou, segons els valors de l’Evangeli i el carisma de Claret i París, el desenvolupament ple de cada alumne/a fent-lo protagonista del seu aprenentatge, fomentant-ne al màxim les capacitats, adquirint estratègies per al seu desenvolupament personal, social i transcendent.

VISIÓ

Volem ser un Centre educatiu significatiu i reconegut al nostre entorn per:

 • Formar persones amb amor per l’aprenentatge, lliures i responsables, que cerquen, pensen, senten i actuen.
 • Educar per a la vida d’acord amb el perfil de sortida de l’alumne/a: persones felices, competents, connectades, crítiques, compromeses, autònomes, sensibles, emprenedores, sanes, dialogants, solidàries i creients.
 • La seva qualitat educativa i acadèmica, la seva  innovació constant i l’obertura a la societat.
 • Ensenyar a mirar el món des de la perspectiva dels més necessitats, implicant-hi tots els agents de la comunitat educativa.
 • La formació contínua de tot el personal, que els ajuda al desenvolupament personal, vocacional i professional per dur a terme el projecte educatiu de Claretianes.
 • Ser un bé públic, obert a les necessitats de l’entorn i del món, compromesos amb la justícia i la cura i la conservació de la creació.
 • Un ambient familiar de col·laboració de tota la comunitat educativa, tant en el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat com en el compromís i la implicació de les famílies en la vida del centre.

 

  VALORS:

 • INNOVACIÓ: (“Nous a la pràctica”)
  • Cerca de millora contínua.
  • Emprenedors, creatius.
  • Transformadors
 • SENTIT DE FAMÍLIA: (“Una sola família, un sol cor”     

– Acolliment, proximitat, alegria.

-Valorar la diversitat com a riquesa.

-Cura de tot i de tots.

-Fer amb altres, missió compartida.

 • ACOMPANYAMENT: (“Fent fàcil el camí des de la justícia i l’exemple”) 

          -Som facilitadors, acompanyants del procés.

  -Potenciem les fortaleses de cada persona per desenvolupar totes les capacitats personals.

  -Empàtics, sensibles davant de les necessitats dels altres.

  -Ajudem a descobrir la vocació personal.

 • CERCA: (“Anunciar l’Evangeli a tota persona”)Interès pels problemes socials i les seves causes.
  • Amor per la vida i la creació.
  • Diàleg entre Fe i Cultura.
  • Coherència.
  • Compromesos amb l’Evangeli.

 

PERFIL_Alumnat

Descarrega’t el nostre projecte educatiu