Iniciació al treball per projectes

Llar Infants

 

Seguint les recomanacions de l’Equip de Gestió Educativa de Claretianes Nord, iniciem aquest curs la tasca de treballar per projectes dins l’aula. Aquest curs hem previst fer un projecte al primer trimestre (La tardor) i un altre al tercer trimestre (Animals de granja). El nostre objectiu final és que tot el treball a la llar d’infants es dugui a terme mitjançant el projectes.

Treballem la lengua

Es treballa diàriament la conversa en el grup-classe per tal de millorar el vocabulari, la pronúncia, la construcció correcta de frases… Aquesta conversa es desenvolupa cada matí després de l’acollida aprofitant qualsevol tema que pugui motivar els/les nens/es/es.

L’explicació de contes és una tasca important en l’Ed.Infantil. A part de fomentar l’atenció, la memòria, el vocabulari, la imaginació, la pronúncia… és una activitat que agrada molt als/les nens/es…

Una altra manera de fomentar el llenguatge oral és la lectura de pòsters. Cada centre d’interès té el seu pòster corresponent, que està penjat a l’aula mentre dura aquell tema.

Encara que la llengua vehicular és el català, també utilitzem la llengua castellana, a nivell oral, al llarg de tot el curs. Continuem treballant l’anglès a nivell oral (colors i nombres).

Durant aquest curs escolar hem pensat dur a terme nou programes de treball diferents:

PROGRAMA MUSICAL

Un cop per setmana treballarem la música amb audicions, reconeixement d’instruments, interpretacions de cançons i danses populars, discriminació auditiva, cant i expressió vocal i llenguatge musical.

PROGRAMA SOCIAL

Està pensat per ajudar als nens a conèixer-se i adquirir la capacitat de relació amb ell i els altres. Conèixer les seves emocions i les dels altres, respectar i tolerar els altres. Dins d’aquest programa està l’acollida matinal, on tots els nens i nenes es troben per compartir durant 30min experiències, coneixements, treballar bits…

PROGRAMA ARTISTIC

El treballarem per les tardes i durem a terme el mètode Altelier i il·lustració d’un conte.
La il·lustra cio d’un conte és una activitat que realitzarem un cop cada dues setmanes i es tracta d’explicar un conte als nens i al finalitzar hauran de realitzar la il·lustració d’allò que vulguin o hagin entès, aquestes il·lustracions es col·locaran en un portfoli. Amb aquesta activitat es podrà veure perfectament l’evolució en el dibuix del nen i serà un bonic record que s’enduran a casa al finalitzar el curs
Mètode Altelier que és conegut com el laboratori d’experiències. És un espai per l’expressió on el nen expressa el que sent, pensa en aquell moment, Es treballa l’autonomia ja que el mestre proposa un tema però sempre deixa fer al nen. A cada sessió es proposa un tema amb diferents materials i el nen és lliure d’utilitzar i fer el que vulgui amb ells. Al finalitzar el curs també s’entregarà un portfoli amb totes les obres realitzades on es podrà comprovar l’evolució del nen.

PROGRAMA DE MATEMÀTIQUES

Es començarà a treballar els números i les quantitats amb l’ajuda dels bits, per tal de començar una estimulació que continuarà durant tota l’Educació Infantil i els prepara per a futurs aprenentatges.

PROGRAMA DE CONEIXEMENT

On el nen aprendrà que totes les preguntes tenen resposta i ell pot trobar-les per sí mateix o amb ajuda, preguntant mil i una vegades el perquè de les coses.Aquì entren els bits enciclopèdics.

PROGRAMA DE LECTO-ESCRIPTURA I EXPRESSIÓ ORAL

El treballarem amb el passi dels bits amb els noms dels nens i nenes i amb el protagonista de la setmana. Per dur a terme aquesta activitat demanen la col·laboració dels pares, que s’inventaran un conte on el seu fill és el protagonista. aquest conte serà explicat a tota la classe (P-2). A la classe de P-1 els pares faran una carta de presentació dels seus fills que també serà explicada cada setmana. amb aquestes activitats es pretén que els nens ampliïn el seu vocabulari que s’inicien en la comprensió de l’estructura d’una història narrada.

PROGRAMA FÍSIC

Aquest programa el treballarem cada dia durant l’acollida i un cop per setmana a la sessió de psicomotricitat per tal de ajudar-los a aconseguir una bona organització neurològica, facilitar la maduració correcta del sistema nerviós i formar i consolidar el major número de circuits neuronals. Treballarem la capacitat manual, la mobilitat, l’equilibri, l’esquema corporal i la lateralitat.

PROGRAMA DE RELIGIÓ

Es realitza cada matí abans d’iniciar l’acollida amb una oració i es treballa durant el curs Jesús, Maria, Nadal, Quaresma i Pasqua.

PROGRAMA D'ANGLÈS

S’iniciarà al febrer i es realitzarà durant 30min quatre tardes a la setmana. Es començarà amb una cançó com a punt d’entrada a la classe d’anglès, passi de bits i per finalitzar una activitat dirigida o fitxa relacionada adient al tema treballat.

Infantil

Aquests curs a proposta de l’equip de gestió educativa de Claretianes Nord, volem iniciar el treball per projectes a l’Infantil.

Es durà a terme durant el primer trimestre i es compartirà amb la resta de centres de Claretianes Nord.