Treball cooperatiu, ABPs, treball interdisciplinar

L’aprenentatge cooperatiu demana una implicació directa i proporciona un seguit d’avantatges per a l’alumnat atès que se sosté en dos pressupòsits fonamentals: la participació directa i activa dels nois i noies en el seu procés d’aprenentatge i la cooperació i l’ajuda entre ells que possibilita l’assoliment de cotes més altes.

Les ABPs (Aprenentatges Basats en Problemes).
Consisteix en què un grup d’estudiants, de manera autònoma, tot i que guiats pel professor, han de trobar la resposta a una pregunta o la solució a un problema de manera que en aconseguir resoldre’l correctament suposi que els estudiants han hagut de buscar, entendre, integrar i aplicar els conceptes bàsics del contingut del problema. Els estudiants, d’aquesta manera, aconsegueixen elaborar un diagnòstic de les necessitats d’aprenentatge, construir el coneixement de la matèria i treballar cooperativament.

El treball interdisciplinar consisteix a treballar, a partir d’un centre d’interès, des de diferents àrees d’aprenentatge.

Treball cooperatiu Claretianes Tremp