Assesorament psicopedagògic i de logopedia

La intervenció psicopedagógica es fa amb l’alumne amb dificultats emocionals, de conducta o d’aprenentatge, atenent, orientant i millorant els diferents processos de creixement personal dissenyant plans d’atenció personalitzats.

A més a més aquest servei inclou l’assessorament a les famílies en les diverses situacions que es puguin donar en la vida escolar i personal de l’alumne, que requereixen intervencions pedagògiques, ja sigui en el centre o a fora.

Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP)

 • Nom dels professionals dels servei educatiu
 • CRP Professional: Victòria Xifre
 • EAP Psicopedagog/a: Carles Agelet
 • Treballador/a social: Laura Picart
 • Logopeda CREDA: Andreu Ratés
 • Fisioterapeuta: Bet Alonso
 • ALIC. Blanca Capdevila

Horari i periodicitat d’atenció de cada professional

 • CRP : 2 hores setmanals, segons necessitats (*)
 • EAP- PSI : 5 hores setmanals, segons demanda
 • EAP-TS: 2 hores i mitja setmanals
 • CREDA: 1 hores setmanal

Fisioterapeuta : La intervenció de fisioteràpia serà flexible i variable en funció de les necessitats de l’alumne al centre.

 • Ajuntament, Serveis Socials, Xarxa Infància-Adolescència…
 • Programa Salut Escola: Projecte THAO…