Geojugo: Geometria, juguem i construïm

Aquesta activitat s’està preparant des del departament científic i encara falta acabar-la de perfilar, pel que fa a sessions que hi dedicarem, format i cursos implicats.

Activitat que es durà a terme durant el 3r trimestre des de diversos cursos d’ESO (1r i 2n ESO extensible a 3r i 4t ESO) en l’assignatura de matemàtiques amb l’objectiu de treballar la geometria d’una forma més divertida i amena.

A partir d’un treball d’investigació sobre les figures planes a 1r d’ESO i un altre treball dels poliedres a 2n ESO es pretén aconseguir que l’alumnat relacioni les formes geomètriques amb els objectes reals de la vida quotidiana, per després ser capaços de mesurar i calcular perímetre i àrees d’objectes reals.

Així mateix ser capaços de construir les figures més bàsiques.

Un cop feta la investigació i la presentació dels treballs mitjançant Power Point als companys d’aula ser capaços de compartir entre iguals i traslladar aquesta investigació als alumnes de primària, infantil de forma amena i al seu nivell.

Objectius (que variaran segons si parlem de primària, infantil, ESO):

 • Valorar la planificació del treball en equip, col·laborant-hi activament i respectant l’aportació dels altres membres.
 • Utilitzar eines web 2.0 col·laboratives – GoogleDocs – per realitzar pluja d’idees, recerca d’informació, repartiment de tasques i per comunicar-se entre els companys i el professor.
 • Reconèixer les figures planes i saber com calcular el perímetre i l’àrea aplicat a situacions quotidianes.
 • Conèixer les unitats de mesura per trobar perímetres i àrees.
 • Utilitzar les TIC per fer cacera fotogràfica de formes geomètriques que són capaços d’identificar al món real.
 • Distingir els elements d’un poliedre i reconèixer els poliedres regulars.
 • Aprendre a trobar el desenvolupament en el pla dels cossos.
 • Aprendre a construir els poliedres més comuns.
 • Aprendre a classificar els tipus de prismes i saber trobar l’àrea lateral i la total.
 • Diferenciar els cossos de revolució (cilindre, con i esfera) i trobar-ne les seves àrees laterals i totals.
 • Reconèixer i fer servir les unitats de volum i Trobar el volum dels poliedresés més coneguts.