Equip directiu

L’Equip Directiu del nostre centre s’encarrega de vetllar pel bon funcionament de la comunitat educativa. Donant les directrius, les eines i el suport per gestionar els aspectes pedagògics, humans i econòmics.

Directora General

M. Teresa Tomé Vilanova

Directora Pedagògica

Dolors Paüls Prieto

Sotsdirectora de Primària

Iolanda Bringué Coll 

Cap d’Estudis de Secundària

M. Isabel Coll Fité

Cap d’Estudis d’Educació Primària

Chon Rodriguez Prados  

Coordinadora Pastoral

Rosa M. Tarragona Moga

Administrador:

Joaquim Buñol Noguera