Equip directiu

L’Equip Directiu del nostre centre s’encarrega de vetllar pel bon funcionament de la comunitat educativa. Donant les directrius, les eines i el suport per gestionar els aspectes pedagògics, humans i econòmics.

equip directiu claretianes Tremp

Directora

M.Teresa Tomé

Sotsdirectora de Primària

Dolors Paüls Prieto

Coordinadora Pastoral

Rosa Maria Tarragona

Administrador:

Joaquim Buñol Noguera

Titularitat:

Ana Roca Herrera