Projecte Cambridge

Amb la voluntat de convertir-nos en escola multilingüe estem potenciant l’estudi de les llengües. Hem signat un conveni amb la universitat de Cambridge per preparar durant el curs l’alumnat per presentar-se als diversos exàmens oficials:

  • Educació Primària: YLE (Young Learners English). Aquest títol s’aconsegueix progressivament fent tres exàmens Starters, Movers i Flyers. Tots ells estan basats en activitats que permeten als nens millorar el seu anglès. (Els exàmens es fan al mateix centre).
  • Educació Secundària: KET (Key English Test) i PET (Preliminary English Test) (Aquest exàmens es van a fer a Lleida).