Projectes d’innovació pedagògica

L’educació es responsabilitat de tots – alumnes, família, professorat i personal no docent, per això donem molta importància a la sintonia i col·laboració entre la família i el col·legi.

Volem acollir cada alumne/a tal com ell/a és i oferir-li una formació acadèmica que li permeti viure amb satisfacció el present i amb il·lusió el futur. Volem acompanyar-lo fomentant un clima de confiança, estimació i cooperació per això dins de l’àmbit de la tutoria es fa un treball de les emocions a totes les etapes.

El nostre ideal en la formació d’infants i adolescents és afavorir una educació integral, en què l’alumne adquireixi uns hàbits i una cultura que el facin responsable de la pròpia llibertat i l’insereixi a la societat per tal de millorar-la

El nostre objectiu és formar l’alumne/a per a què en el seu futur esdevingui responsable, autònom , amb esperit crític i ben preparat per als reptes que li proposi la societat. És per això que estem implementant diversos projectes d’innovació educativa que impliquen els tres nivells del centre.