Projecte escoles verdes – Hort

Durant tres cursos vam estar treballant per aconseguir el distintiu d’Escola Verda. Des del 2009 que ja en som i continuem treballant per millorar el planeta. Reciclem (separem la brossa en papereres diferents) i reduïm (potenciem la utilització de materials de diversos usos: bock and roll’s, carmanyoles…). Tenim delegats mediambientals que participen al fòrum d’escoles verdes i que vetllen per l’aplicació d’aquests principis a l’escola.

Actualment prospostes pel curs 2015-2016

Les accions que consten dintre el nostre pla d’acció del 2015-16 són les següents:

  • Recollida selectiva, reducció i reutilització de diversos materials
  • Hàbits d’alimentació saludable
  • Sortides de camp
  • Participació: Joves Tinguem Cura del Planeta
  • Projecte Hort
  • Dinamització del comitè ambiental d’alumnes

Enguany volem dedicar esforços especialment al projecte hort ja que és una de les accions que necessiten millora. Volem iniciar-lo ja des del primer trimestre per veure les diferents variants segons l’estació i també poder observar millor l’evolució d’algunes hortalisses. A més mirarem de plantar-hi també plantes aromàtiques i fer compostatge a partir de les restes orgàniques del menjador escolar per tancar el cicle de la matèria.La resta d’accions les continuarem mantenint.