Un llibre sota el braç

Per tal d’incentivar l’hàbit lector, un any més continuarem amb el projecte de lectura de 20’ a l’aula.

La metodologia és la següent:

L’activitat consisteix en què tots els alumnes de Educació Primària i d’Educació secundària llegiran cada dia 20’. Ho faran entre la primera hora de classe i la 2a hora (els 10’ de la primera hora i els 10’ de la segona), 4 dies a la setmana.

En aquest moment de lectura hi ha tres possibilitats, llegir els llibres del Pallars lector , els de lectura obligatòria, o llibres de lliure elecció. D’aquests darrers no se’n fa cap prova. Dels que no són de lectura obligatòria, en alguns cursos, hi ha la possibilitat de fer-ne una petita observació en un diari personal de lectura que els serveix per pujar la nota. I sinó es pot fer lectura per plaer purament.

També hi ha la possibilitat que llegeixin revistes didàctiques o còmics o diaris…

Els objectius són els següents:

  • Fer nous lectors.
  • Descobrir el plaer de llegir.
  • Mantenir i promoure les iniciatives per seguir treballant la lectura
  • Millorar la velocitat, la comprensió lectora i l’ortografia.
  • Ampliar el lèxic.