Projecte salut i escola

L’escola és el lloc on es manifesten més precoçment els signes d’alerta sobre problemes de salut i per tant   una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d’ajuda a les necessitats. És per això que tenim com a objectiu facilitar la promoció d’actituds i hàbits saludables (factors protectors).

Els eixos fonamentals d’actuació del PSiE són:

  • la salut mental (Coordinació amb el CSMIJ)
  • la salut afectiva i sexual (xerrades a l’ESO)
  • el consum de drogues legals i il·legals (xerrades a l’ESO)
  • els trastorns de la conducta alimentària (projecte Thao, projecte fruita).