Calcul Mental (10 min)

A les hores des matemàtiques fem rondes ràpides de càlcul mental aprofitant algún exercici.

Dediquem alguna estona a visionar vídeos de curiositats matemàtiques relacionats amb el càlcul mental.

A partir de come-cocos fem 5-10 min de joc per parelles per repassar potències, arrels, operacions combinades, operacions amb fraccions…Durant el curs l’alumnat acaba construint de 4-6 come-cocos per practicar rondes de càlcul.

Al cicle superior de primària es realitzen en deu minuts d’una sessió setmanal cinc problemes del quinzet per tal d’estimular el càlcul mental. En 10 minuts d’una segona sessió es realitzarà una operació combinada senzilla per alumne fent servir les diverses operacions treballades.