L’estimulaciò a primerenca

 

estimulació primerenca claretianes tremp
Llar Infants

El projecte està basat en el mètode del metge estadounidenc Glen Dowman qui defensava que els bebès tenen una capacitat sorprenent per aprendre i que, si se’ls estimula, com més petits són més aprenen. Aquest projecte se centra en dos eixos fonamentals: estimulació de la part física, en què es potencien els exercicis de braquiació, de reptar, gatejar, equilibri… ; i estimulació de la part cerebral , els BITS. Aquest mètode treballa a través de categories de bits d’intel·ligència els quals agrupen un mínim d’imatges relacionades i per mitjà d’àrees del coneixement que pretenen afavorir les interconnexions de les neurones.

 

Des de fa uns anys l’escola porta a terme el projecte d’estimulació primerenca (mètode Glenn J. Doman) on es treballa l’estimulació visual, auditiva i motriu, imprescindibles per a un bon desenvolupament i organització del cervell. Amb aquest mètode es treballen tots els llenguatges: matemàtic, plàstic, musical, verbal… i descoberta de l’entorn natural i social.

Disposem d’una sala destinada a aquesta activitat que realitzem a diari on s’adrecen els alumnes després de deixar les motxilles i jaquetes a la seva classe.

L’acollida matinal consisteix en passar diverses categories de bits, alternant-les amb cançons en català i castellà. Les categories són bits enciclopèdics, de quantitats i numeració i de lectura. Aquest curs s’ha començat amb els bits de lectura del nom dels alumnes en lletra majúscula.

Cada categoria consta de 8 a 10 bits que es passen l’un darrere l’altre amb una certa rapidesa i donant una informació.

Els Bits d’intel·ligència són unitats d’informació que el cervell és capaç d’emmagatzemar per les vies sensorials . Els bits són estímuls. L’objectiu que es pretén no és emmagatzemar coneixements, sinó fomentar l’atenció i estimular les connexions cerebrals (estimular la intel·ligència).

Aquest curs hem incorporat una audició musical de diferents estils, la qual s’escolta durant una quinzena i se’ls va donant una petita informació de la peça musical.

Després de la audició, els nens fan diferents tipus d’exercicis motrius: gatejar, reptar, passar per l’escala de braquiació i equilibri.

Aquests exercicis ajuden al nen a definir correctament els dos hemisferis cerebrals, juntament amb un desenvolupament de la motricitat fina i un augment de la capacitat pulmonar.

PROGRAMA MUSICAL

Un cop per setmana treballarem la música amb audicions, reconeixement d’instruments, interpretacions de cançons i danses populars, discriminació auditiva, cant i expressió vocal i llenguatge musical.

PROGRAMA SOCIAL

Està pensat per ajudar als nens a conèixer-se i adquirir la capacitat de relació amb ell i els altres. Conèixer les seves emocions i les dels altres, respectar i tolerar els altres. Dins d’aquest programa està l’acollida matinal, on tots els nens i nenes es troben per compartir durant 30min experiències, coneixements, treballar bits…

PROGRAMA ARTISTIC

El treballarem per les tardes i durem a terme el mètode Altelier i il·lustració d’un conte.
La il·lustra cio d’un conte és una activitat que realitzarem un cop cada dues setmanes i es tracta d’explicar un conte als nens i al finalitzar hauran de realitzar la il·lustració d’allò que vulguin o hagin entès, aquestes il·lustracions es col·locaran en un portfoli. Amb aquesta activitat es podrà veure perfectament l’evolució en el dibuix del nen i serà un bonic record que s’enduran a casa al finalitzar el curs
Mètode Altelier que és conegut com el laboratori d’experiències. És un espai per l’expressió on el nen expressa el que sent, pensa en aquell moment, Es treballa l’autonomia ja que el mestre proposa un tema però sempre deixa fer al nen. A cada sessió es proposa un tema amb diferents materials i el nen és lliure d’utilitzar i fer el que vulgui amb ells. Al finalitzar el curs també s’entregarà un portfoli amb totes les obres realitzades on es podrà comprovar l’evolució del nen.

PROGRAMA DE MATEMÀTIQUES

Es començarà a treballar els números i les quantitats amb l’ajuda dels bits, per tal de començar una estimulació que continuarà durant tota l’Educació Infantil i els prepara per a futurs aprenentatges.

PROGRAMA DE CONEIXEMENT

On el nen aprendrà que totes les preguntes tenen resposta i ell pot trobar-les per sí mateix o amb ajuda, preguntant mil i una vegades el perquè de les coses.Aquì entren els bits enciclopèdics.

PROGRAMA DE LECTO-ESCRIPTURA I EXPRESSIÓ ORAL

El treballarem amb el passi dels bits amb els noms dels nens i nenes i amb el protagonista de la setmana. Per dur a terme aquesta activitat demanen la col·laboració dels pares, que s’inventaran un conte on el seu fill és el protagonista. aquest conte serà explicat a tota la classe (P-2). A la classe de P-1 els pares faran una carta de presentació dels seus fills que també serà explicada cada setmana. amb aquestes activitats es pretén que els nens ampliïn el seu vocabulari que s’inicien en la comprensió de l’estructura d’una història narrada.

PROGRAMA FÍSIC

Aquest programa el treballarem cada dia durant l’acollida i un cop per setmana a la sessió de psicomotricitat per tal de ajudar-los a aconseguir una bona organització neurològica, facilitar la maduració correcta del sistema nerviós i formar i consolidar el major número de circuits neuronals. Treballarem la capacitat manual, la mobilitat, l’equilibri, l’esquema corporal i la lateralitat.

PROGRAMA DE RELIGIÓ

Es realitza cada matí abans d’iniciar l’acollida amb una oració i es treballa durant el curs Jesús, Maria, Nadal, Quaresma i Pasqua.

PROGRAMA D'ANGLÈS

S’iniciarà al febrer i es realitzarà durant 30min quatre tardes a la setmana. Es començarà amb una cançó com a punt d’entrada a la classe d’anglès, passi de bits i per finalitzar una activitat dirigida o fitxa relacionada adient al tema treballat.

Infantil

Des de fa uns anys l’escola porta a terme el projecte d’estimulació primerenca (mètode Glenn J. Dolman) on es treballa l’estimulació visual, auditiva i motriu, per afavorir les connexions entre les neurones i generar estructures que ajudaran al creixement del cervell. Amb aquest mètode es treballen tots els llenguatges: matemàtic, plàstic, musical, verbal… i descoberta de l’entorn natural i social.

Cada matí, tot el 2n. cicle d’ educ. Infantil, va al gimnàs per fer l’ acollida matinal: Ens trobem en un espai comú per afavorir un aprenentatge social on compartim vivències… i busquem el creixement maduratiu de l’alumne.

Consta de dos parts. La primera és d’acollida on es treballa bàsicament els diferents llenguatges i on es dóna el protagonisme als alumnes i la segona és principalment motriu

En la primera:

–     Comencem amb una cançó de benvinguda (Lema, salutació…)

–     Oració matinal, peticions o agraïments a Maria o Jesús.

–     Una cançó normalment relacionada amb els projectes que treballem.

–     la notícia del dia on els nens expliquen alguna cosa important d’aquell dia. També s’aprofita per felicitar els aniversaris.

–     Una cançó en anglès amb una conversa, una frase o un desig en aquesta llengua.

–     Una audició musical (de diferents estils) amb un petit tast d’informació diària sobre la peça.

Sempre hi ha una cançó en català, una en castellà i una altra en anglès recolzades amb mímica. Cada 2 setmanes es canvien, igual que l’audició.

Després passem a la part motriu, amb la braquiació, el gateig, el reptar i l’equilibri.