Consell escolar

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació de la Comunitat Educativa del Centre. La seva competència s’estén a la totalitat dels ensenyaments regalats de règim general impartides al Centre.

Presidenta

M. Teresa Tomé

Representants de pares

Adriana Borisova, Antonio Sánchez, Sandra Rigol.

Representants del professorat

Asunción Rodríguez, Noemí Espinal, Javi Carrión, Alba Moré

Representants titularitat

Ana M. Roca, Rosa M. Tarragona, Dolors Paüls

Representants alumnes

Jan Monferrer, Irma Sánchez

Representant AMPA:

Jose Miguel Beltran