Consell escolar

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació de la Comunitat Educativa del Centre. La seva competència s’estén a la totalitat dels ensenyaments regalats de règim general impartides al Centre.

Presidenta

M. Teresa Tomé

Representants de pares

Adriana Borisova, Antonio Sánchez, Montse Barcons.

Representants del professorat

Isabel Martínez, M. Carme Torrades, Javi Carrión, Alba Moré

Representants titularitat

Ana M. Roca, Rosa M. Tarragona, Dolors Paüls

Representants alumnes

Mur Solé Castells, Lluna Iglesias.

Representant AMPA:

Jose Miguel Beltran