Consell escolar

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació de la Comunitat Educativa del Centre. La seva competència s’estén a la totalitat dels ensenyaments regalats de règim general impartides al Centre.

Presidenta

Dolors Paüls Prieto

Representants de pares

Adriana Borisova, Antonio Sánchez, Sandra Rigol.

Representants del professorat

Asunción Rodríguez, Noemí Espinal, Marta Baró, Maribel Coll

Representants titularitat

Ana M. Roca, Rosa M. Tarragona, M. Teresa Tomé

Representants alumnes

Blai Morales, Iu Silva

Representant AMPA:

Miquel Cases