Intel·ligències múltiples

El projecte està basat en la proposta de Howard Gardner psicòleg i professor nord-americà de la Universitat de Harvard que defensa que totes les persones tenen 8 tipus d’intel·ligències, que, si bé poden estar relacionades, determinen el comportament, la manera d’aprendre, captar, comprendre, entre altres, el món que els envolta.

Les 8 intel·ligències múltiples :

  • LINGÜÍSTICA
  • LOGICO -MATEMÀTICA
  • MUSICAL
  • ESPAIAL
  • CINESTÈSICA
  • INTERPERSONAL
  • INTRAPERSONAL
  • NATURALISTA

Parlar d’intel·ligències múltiples és parlar de discerniment,posar en joc la nostra capacitat de localitzar quines són les formes d’intel·ligència dominants del nostre alumnat dinamitzant així el seu aprenentatge global.

Significa també parlar de mobilització:com, una vegada determinats els principals talents de l’alumne, som capaços de motivar-lo cap a una activitat d’aprenentatge constructiva.

Finalment, parlar d’ IM significa reconeixement: els centres educatius han de ser en primer lloc un espai on es reconegui i valori el potencial cognitiu de cada persona, de manera equilibrada i sense prioritzar un determinat tipus d’intel·ligència sobre l’altre.

Inteligencias múltiples Claretianes Tremp
Inteligencias múltiples Claretianes Tremp